วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

คณะครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์เข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพ การมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น