วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

คณะครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 โดยมีนายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธานในพิธีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น